Genua

119 tekstów – auto­rem jest Ge­nua.

Do mo­jego ryt­mu - bu­jaj się życie ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 stycznia 2014, 14:02

W bo­les­nej praw­dzie jest tak szcze­ry prze­kaz, że wszys­tkie kłam­stwa wokół wy­dają się być zbawieniem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 grudnia 2013, 20:52

Nig­dy nie strasz ko­goś od­wagą, której sam się boisz. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 czerwca 2013, 13:52

Ciężko jest pod­nieść ko­goś na duchu, kiedy włas­ny hart stra­cił fart. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 kwietnia 2013, 14:04

W każde su­mienie wbi­jają się odłam­ki po­pełnionych krzywd. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 stycznia 2013, 13:25

W każdym języ­ku świata, miłość wpi­suje się w nas czytelnie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 stycznia 2013, 16:03

Do­cenić ko­goś pot­ra­fią ci, co nie zachłys­tują się włas­nym ego.


ci­tatio - za­pal­ka - 

myśl
zebrała 66 fiszek • 25 listopada 2012, 18:06

Praw­dzi­wy ta­lent - nie po­zuje głośnym krzykiem. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 20 października 2012, 16:45

Prze­bieg szczęścia za­leży od te­go, czy się ruszy­my z miejsca. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 14 października 2012, 18:54

Łapie się na tym, że mnie nikt nie trzyma. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 1 października 2012, 20:04

Genua

Życie uczy nas stawiając stopnie.

Zeszyty
  • < max > – Będzie dob­ry dzień, jeśli dzi­siaj z jut­rem się zgodzi.

  • magiczny realizm – is­tnienie obiek­tywnej i zacza­rowa­nej praw­dy /wielu/

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Genua

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 czerwca 2014, 00:06PINGWINIOWATY sko­men­to­wał tek­st Niektórzy wyp­ro­wadzają nas z [...]